• دقت ماوس4000CPI
  • نحوه اتصال :با سیم
  • سیستم 4 هسته ای
  • دارای نرم افزار برای سفارشی کردن کلیدهای ماوس
  • کفی Metal X Glide با طول عمر حرکتی 300 کیلومتر